KANCELARIA PRAWNA

Mariusza Matuszewskiego

Kancelaria Radcy Prawnego Łódź

obsługa prawna osób fizycznych i firm

Od dnia 31 października 2023 roku radca prawny Mariusz Matuszewski zaprzestał prowadzenia działalności zawodowej w formie kancelarii radcy prawnego.

Kancelaria Radcy Prawnego Mariusz Matuszewski zajmuje się obsługą prawną osób fizycznych oraz prawnych. Świadczone przez Kancelarię usługi realizowane są rzetelnie i w pełni profesjonalnie. Do każdego zlecenia podchodzimy indywidualnie, wskazując osobie reprezentowanej wszelkie aspekty związane z prowadzoną sprawą. Staramy się aby relacje między nami a Klientem były w pełni oparte na transparentności i zaufaniu.

W zakresie swojej działalności kierujemy się normami etycznymi i zasadami wykonywania zawodu, w celu zapewniania najwyższego poziomu wykonywanych przez nas usług.

Blog

przeczytaj o sprawach, które mogą Cię zainteresować

  Problematyka prawnego uregulowania nabywania nieruchomości przez cudzoziemców pojawiła się już na samym początku kształtowania się na nowo państwa polskiego po odzyskaniu niepodległości. Ustawodawca w akcie prawnym z dnia 24 marca 1920 roku odniósł się do tej kwestii wprowadzając ograniczenia. Przywołana ustawa, wielokrotnie nowelizowana, nadal jest podstawowym źródłem prawa regulującym obrót nieruchomościami, których nabywcą jest cudzoziemiec. Dodatkowo z uwagi na „zagadnienie prawne”, stanowiące bezpośrednią podstawę niniejszej […]

Podatek od zasiedzenia nieruchomości Nabycie nieruchomości w drodze zasiedzenia wywołuje skutki w sferze podatkowej. Zgodnie z treścią art. 1 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 28 lipca 1983 roku o podatku od spadków i darowizn, ustawodawca zaliczył tę formę nabycia własności do zdarzeń, które podlegają opodatkowaniu. Obowiązek podatkowy ciążący na nabywcy nieruchomości w drodze zasiedzenia powstaje z chwilą uprawomocnienia się postanowienia sądu. Należy podkreślić, że nie każde nabycie własności […]

Zasiedzenie nieruchomości przez zmarłego Wstęp Zasiedzenie jest jedną z form nabycia prawa własności nieruchomości, ale inaczej niż ma to miejsce w przypadku „zwykłej” umowy sprzedaży, jej treść określa postanowienie sądu. Zgodnie z art. 172 kodeksu cywilnego: § 1. Posiadacz nieruchomości nie będący jej właścicielem nabywa własność, jeżeli posiada nieruchomość nieprzerwanie od lat dwudziestu jako posiadacz samoistny, chyba że uzyskał posiadanie w złej wierze (zasiedzenie). § 2. […]

Dane kontaktowe

Chciałbyś porozmawiać? Zapraszamy do kontaktu.

Kancelaria Radcy Prawnego
Mariusz Matuszewski

Łódź, ul. Piotrkowska 29 lok. 18

NIP: 9820326923, REGON: 386050929

telefon: 604 670 395

e-mail: matuszewski.kancelaria@gmail.com