Oferta kancelarii

Prawo pracy

Prawo pracy

Sprawdź co oferujemy

  • ustalenie lub wygaśniecie istnienia stosunku pracy,
  • mobbing (odszkodowanie, zadośćuczynienie),
  • odwołanie od wypowiedzenia umowy o pracę,
  • żądanie przywrócenia do pracy lub odszkodowania,
  • reprezentowanie funkcjonariuszy służb mundurowych w postępowaniach dyscyplinarnych.

Dane kontaktowe

Chciałbyś porozmawiać? Zapraszamy do kontaktu.

Kancelaria Radcy Prawnego
Mariusz Matuszewski

Łódź, ul. Piotrkowska 29 lok. 18

NIP: 9820326923, REGON: 386050929

telefon: 604 670 395

e-mail: matuszewski.kancelaria@gmail.com