Oferta kancelarii

Prawo spadkowe

Prawo spadkowe

Sprawdź co oferujemy

  • stwierdzenia nabycia spadku,
  • uchylenie lub zmiana stwierdzenia nabycia spadku,
  • dział spadku,
  • nieważność testamentu (wady oświadczenia woli testatora),
  • uznanie spadkobiercy za niegodnego,
  • zachowek.

W sprawach spadkowych Kancelaria Radcy Prawnego w ramach przyjętego pełnomocnictwa szczególnego, może również  świadczyć na rzecz uczestników postępowania sądowego, pomoc prawną w czynnościach dokonywanych przed właściwym Naczelnikiem Urzędu Skarbowego.

Dane kontaktowe

Chciałbyś porozmawiać? Zapraszamy do kontaktu.

Kancelaria Radcy Prawnego
Mariusz Matuszewski

Łódź, ul. Piotrkowska 29 lok. 18

NIP: 9820326923, REGON: 386050929

telefon: 604 670 395

e-mail: matuszewski.kancelaria@gmail.com