Oferta kancelarii

Prawo cywilne

Prawo cywilne

Sprawdź co oferujemy

  • reprezentowanie stron w czynnościach przedsądowych oraz postępowaniach sądowych,
  • roszczenia o zapłatę,
  • pisanie i opiniowanie umów,
  • spory wynikające z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań,
  • ugody,
  • zniesienie współwłasności,
  • egzekucja należności,
  • zasiedzenie.

W sprawach o zasiedzenie Kancelaria Radcy Prawnego w ramach przyjętego pełnomocnictwa szczególnego, może również  świadczyć na rzecz uczestników postępowania sądowego, pomoc prawną w czynnościach dokonywanych przed właściwym Naczelnikiem Urzędu Skarbowego.

Dane kontaktowe

Chciałbyś porozmawiać? Zapraszamy do kontaktu.

Kancelaria Radcy Prawnego
Mariusz Matuszewski

Łódź, ul. Piotrkowska 29 lok. 18

NIP: 9820326923, REGON: 386050929

telefon: 604 670 395

e-mail: matuszewski.kancelaria@gmail.com