KANCELARIA PRAWNA

Mariusza Matuszewskiego

O kancelarii

Jak wygląda współpraca z nami

Głównym celem Kancelarii jest rzetelne i profesjonalne udzielanie pomocy prawnej mocodawcom niezależnie od ich formy organizacyjno – prawnej. Kancelaria Radcy Prawnego specjalizuje się w  prawie cywilnym, odszkodowawczym, rodzinnym, spadkowym, administracyjnym oraz prawie pracy. Kancelaria świadczy również usługi w zakresie upadłości konsumenckiej.

Wysokość wynagrodzenia ustalana jest indywidualnie po rozmowie z Klientem opierając się na dwóch systemach rozliczeń. Systemie zryczałtowanym, w którym wynagrodzenie stanowi z góry określona kwota oraz systemie uzależniającym wysokość wynagrodzenia od wymaganego czasu i  zaangażowania radcy prawnego.

Radca prawny Mariusz Matuszewski zalicza się do grona absolwentów Wydziału Prawa i  Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Jest autorem dwóch prac magisterskich zrealizowanych w  toku studiów prawniczych i administatywistycznych. Podczas studiów był beneficjentem stypendium rektora dla najlepszych studentów Uniwersytetu Łódzkiego. Od 2019 roku jest wpisany na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Łodzi.

Radca prawny Mariusz Matuszewski podczas odbywania aplikacji zdobywał doświadczenie zawodowe w administracji podatkowej oraz w kancelariach radcowskich i adwokackich.

Dane kontaktowe

Chciałbyś porozmawiać? Zapraszamy do kontaktu.

Kancelaria Radcy Prawnego
Mariusz Matuszewski

Łódź, ul. Piotrkowska 29 lok. 18

NIP: 9820326923, REGON: 386050929

telefon: 604 670 395

e-mail: matuszewski.kancelaria@gmail.com