Wykonywanie kontaktów z dzieckiem

Ustalenie kontaktów ze wspólnym małoletnim dzieckiem jest przeważnie dopiero początkiem batalii o możliwość utrzymywania bezpośrednich relacji. Niestety postanowienie sądu określające terminy   i sposób kontaktowania się rodzica z małoletnim bardzo często nie jest wykonywane, co  negatywnie odbija się na rozwoju i budowie więzi rodzinnych dziecka. Remedium na tego typu sytuację stanowi instytucja zagrożenia nakazem zapłaty na rzecz osoby uprawnionej do kontaktu z  dzieckiem. W takim przypadku, osoba wobec której sąd opiekuńczy w drodze postanowienia zagroził takim nakazem powinna liczyć się z tym, że w przypadku naruszenia postanowienia ustalającego kontakty z dzieckiem, będzie mogła być do zobowiązania do zapłaty oznaczonej sumy pieniędzy, której wysokość jest ustalana co do liczby dokonanych naruszeń.